Szanowny Autorze

Jakie teksty mają szansę na wydanie?

Takie, które promują dobre wartości, szczególnie chrześcijańskie – choć niekoniecznie nazwane wprost. Chcemy, by nasze książki kształtowały właściwe postawy ludzkie, ubogacały system wartości, pobudzały do refleksji, dawały nadzieję…

Jeżeli chodzi o rodzaj literatury, przyjmujemy:
– powieści dla dorosłych i młodzieży,
– książki dla dzieci.

Prosimy o uwzględnienie chrześcijańskiego profilu wydawnictwa i nienadsyłanie tekstów, które promują wartości i postawy niezgodne z chrześcijaństwem czy nauczaniem Kościoła. Takie teksty będą odrzucane bez względu na ich wartość literacką.

Szanowny Autorze

Jakie teksty mają szansę na wydanie?

Takie, które promują dobre wartości, szczególnie chrześcijańskie – choć niekoniecznie nazwane wprost. Chcemy, by nasze książki kształtowały właściwe postawy ludzkie, ubogacały system wartości, pobudzały do refleksji, dawały nadzieję…

Jeżeli chodzi o rodzaj literatury, przyjmujemy:
– powieści dla dorosłych i młodzieży,
– książki dla dzieci.

Prosimy o uwzględnienie chrześcijańskiego profilu wydawnictwa i nienadsyłanie tekstów, które promują wartości i postawy niezgodne z chrześcijaństwem czy nauczaniem Kościoła. Takie teksty będą odrzucane bez względu na ich wartość literacką.

Jak długo trzeba czekać na odpowiedź?

Staramy się odpowiedzieć każdemu, choć może to czasem potrwać, nawet kilka miesięcy. Zapewniamy, że przeglądamy wszystkie propozycje, dlatego prosimy o nieprzesyłanie wielokrotnie tych samych tekstów.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie jest zależny od natężenia pracy w wydawnictwie. Priorytetem są dla nas książki, na które już mamy kupione licencje, i propozycje autorów, z którymi już współpracujemy. Nowe propozycje przeglądamy w tak zwanym wolnym czasie. Jesteśmy tylko ludźmi i robimy tyle, ile damy radę zrobić. Prosimy o cierpliwość

Co robimy z odrzuconymi propozycjami?

Odrzucone teksty są usuwane ze skrzynki mailowej. Nie przechowujemy ich ani nikomu nie udostępniamy. Tekstów, które zostały przysłane w formie wydruku, nie odsyłamy, ale przekazujemy je do zniszczenia i recyklingu.

Dlaczego wydawnictwo może odrzucić propozycję?

Najczęstsze powody to:

  • niezgodność rodzaju literatury z naszym profilem wydawniczym,
  • fabuła nieciekawa, banalna lub będąca kalką innych dzieł,
  • tematyka nieodpowiednia dla docelowej grupy odbiorców,
  • niedostateczna sprawność pisarska autora,
  • kwestie finansowo-marketingowe (np. małe szanse na sprzedaż konkretnej książki).

Nie tłumaczymy się z naszych decyzji ani nie udostępniamy autorom naszych wewnętrznych recenzji. Nie zajmujemy się też doradztwem (wyjątkiem są tylko oczekiwane przez nas zmiany w propozycjach, które już wybierzemy).

Jak przygotować propozycję?

Propozycja powinna zawierać:

  • krótką informację o autorze,
  • streszczenie (1-2 strony A4) – nie opis na tył okładki, ale opis przebiegu całej fabuły (tak, taki spoiler),
  • tekst książki.

Prosimy przesyłać teksty wyłącznie w plikach programu Word lub w formacie pdf. Tekst powinien być pisany

czcionką Times New Roman

wielkość 12 px
interlinia 1,5
ze standardowym marginesem 2,5 cm

Jeśli nie prześlesz nam wymaganych dokumentów, to nie przystąpimy do oceny Twojej propozycji, ale – w najlepszym przypadku – upomnimy się o nie mailowo, a to dołoży nam roboty i wydłuży Twój czas oczekiwania. Zatem warto przygotować wszystko od razu 😉

Prosimy również nie przysyłać nam kwestionariuszy i konspektów przygotowanych według wzorów ze stron innych wydawnictw.

Wysyłając do nas propozycję wydawniczą, automatycznie potwierdzasz, że:

  • jesteś właścicielem praw autorskich proponowanego nam dzieła;
  • zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO) w celu rozpatrzenia propozycji wydawniczej.

Jeśli Twoja propozycja mieści się w naszych kryteriach, prześlij nam ją na: teksty@dreamswydawnictwo.pl. Jeśli nie, poszukaj innego wydawcy, który ma w swojej ofercie książki podobne do Twojej lub deklaruje na swojej stronie internetowej, że poszukuje tego typu literatury.

Stay in the loop

Wanna hear from us?

Our end-to-end, in-house services enable our client to build custom-made digital solutions that make their businesses run better.