Lisa Velthouse


Współautorka Twojego pięknego serca. Często występuje jako mówca na konferencjach o tematyce wiary i życia rodzinnego.